Bertina Slager

Fractiemedewerker
49 jaar, getrouwd en moeder van een 11-jarige tweeling.

Bertina is geboren in Utrecht en heeft tot haar 8e jaar gewoond in Tuinwijk. Daarna is zij verhuisd naar Nieuwegein. Bertina heeft gestudeerd aan de pabo in Utrecht en daarnaast een fotografieopleiding gedaan. Nu is zij werkzaam en wonend in Utrecht, sinds 2000 in Utrecht Oost. Bertina is naast fractiemedewerker bij Stadsbelang Utrecht ook fotograaf en heeft haar eigen daglichtstudio.

Waarom Stadsbelang Utrecht?
Vanuit de geschiedenis van Bertina’s familie met de roots in Wijk C, begrijpt zij goed dat een gelijke start niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Gelukkig konden mensen later bijscholen en is goed (basis-)onderwijs niet meer voorbehouden aan de elite. Toch heersen er nog steeds stigma’s over kinderen uit bepaalde wijken in Utrecht of kinderen met een beperking, waardoor een gelijkwaardige start op de basisschool en het vervolg niet zeker is. Daarnaast raakt het haar wanneer mensen allerlei extra hobbels moeten nemen om de juiste zorg en begeleiding te kunnen krijgen. Als mensen niet zelf goed kunnen vertellen waarom, duurt het soms maanden of jaren om de juiste hulp, begeleiding of hulpmiddelen te krijgen. Utrecht is aardig op weg, maar dat kan sneller en beter!

Welke doelen zou je willen bereiken in de gemeenteraad?
Utrecht noemt zich een kinderrechtenstad, onderwijsstad en inclusieve stad. Op papier staat dat het geweldig is als kinderen gaan begrijpen dat ze rechten hebben. Bertina wil echter meer waardering voor de mbo’s of roc’s. Volgens Bertina moet de gemeente meer samenwerken met scholen om opleidingen te verzorgen die aansluiten bij de studenten en de arbeidsmarkt. Maar ook de hbo’s en universiteit moeten niet achterlopen op opleidingen en banen van nu en de toekomst. Bovendien moet onderwijs voor iedereen bereikbaar zijn in de breedste zin van het woord.

Daarom zet Bertina zich in voor een inclusieve stad: als Utrecht inclusief wil zijn, moet zij haar rol als partner van onderwijsinstellingen serieus nemen en zich richten op een gelijke toegang tot het onderwijs voor iedereen. Dat betekent vrije toegang tot gebouwen en lesstof maar ook tot de sociale omgeving in en rond een onderwijsgebouw. Goede inclusieve scholen werken nauw samen met allerlei partners in de omgeving die zich bezighouden met opvoeding, welzijn en gezondheid. Zo worden verschillende partijen in de samenleving gestimuleerd zich er samen voor in te zetten dat niemand buiten de boot valt. Dit stimuleert een inclusieve samenleving en zal de participatie van leerlingen met een beperking nu en in de toekomst bevorderen. Alles begint ten slotte met onderwijs.

Portefeuilles:
Zorg en maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Wijkgericht werken en participatie, Onderwijs, Jeugd en jeugdzorg, Wijk Oost

Nevenfuncties:
Fotograaf bij F.link fotografie
Voorzitter bij Woonvoorziening ‘Ons Huis’

Email:b.slager@utrecht.nl
Telefoon:030 286 00 05