Selecteer een pagina

Actueel

Artikelen en nieuws van Stadsbelang Utrecht

Vacature fractiemedewerker Stadsbelang Utrecht

Stadsbelang Utrecht zoekt een nieuwe fractiemedewerker. Wij zijn een jonge, gedreven politieke partij in het hartje van het land. Onze mooie stad Utrecht is de basis. Stadsbelang Utrecht was tijdens de verkiezingen van maart 2014  de hoogste nieuwe binnenkomer, met 2... Lees meer

Stadsbelang tikt wethouder Kreijkamp op de vingers.

Tijdens de behandeling van het voorstel 2e-technische-begrotingswijziging op 22 september 2016 heeft Stadsbelang Utrecht wethouder Jeroen Kreijkamp stevig op de vingers getikt. Zijn voorstel om 640.000 euro aan verhuissubsidie voor de bibliotheek via een technische... Lees meer

Showmansfair – voorbeeld van een culturele mega blunder!

Een culturele uitglijder van jewelste, dat is de conclusie van Stadsbelang Utrecht als het gaat om de tien dagen durende ‘Showmansfair’ op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. De afdeling Culturele Zaken is er “met boter en suiker” ingetuind. Ze gaven een subsidie van... Lees meer

Het schuurt in het proces van intake naar indicatie

Hulp bij maatwerk, Rekenkamerrapport over de Thuishulp in Utrecht. Het is een voorspelbaar terugkerend fenomeen dat bij elke grote beleidsherziening de uitwerking hiervan een pad van hobbels is. Dat hebben we in de jaren 90 gezien bij de diverse thuiszorg en thuishulp... Lees meer

Geen Basji-bozoeks in Utrecht

Het is niet ondenkbaar dat de spanning tussen ongeregelde Erdoganisten en Gűlenisten gaat oplopen, ook in Utrecht. Dit moet voorkomen worden want de veiligheid van onze burgers staat voorop en dient gewaarborgd te worden.

Lees meer

Bos op de bres voor Leidsche Rijn

      Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 pakt Stadsbelang Utrecht flink uit bij het behartigen van de belangen van stadswijk Leidsche Rijn. Maar liefst drie van de elf ingediende moties betreffen direct de nieuwste wijk van Utrecht.... Lees meer

Een maand in de raad

Op 13 april werd Stephan Oost geïnstalleerd als raadslid van Stadsbelang Utrecht. Hoe heeft hij zijn eerste maand ervaren? Een maand in de gemeenteraad, op welke manier heeft dit jouw leven veranderd? “De politiek is ‘another cup of tea’. Moties, amendementen, RIB’s... Lees meer

Utrecht moet panden verkopen tegen marktwaarde.

De gemeente Utrecht heeft veel panden in het bezit waar ze vanaf wil. Dit zijn panden die niet meer gebruikt worden voor de eigen organisatie of waar geen maatschappelijke functies meer in zitten. Dat is mooi, want we kunnen het geld wel gebruiken om de financiële... Lees meer

De klucht rondom Nieuw Utrecht

Wethouder Paulus Jansen heeft te snel en onnadenkend gehandeld in het dossier Nieuw Utrecht. Waar hij wil afstevenen op een faillissement van deze sportvereniging is hij vergeten het dossier goed te bestuderen. De gevolgen kunnen zijn dat de gemeente bij faillissement... Lees meer

De opdracht niet waargemaakt

Lees meer

Management TivoliVredenburg moet vervangen worden

Vandaag heeft Stadsbelang Utrecht, tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, uitvoerig uiteengezet wat de stand van zaken is qua financiële ondersteuning voor TivoliVredenburg. Telkens weer zijn er volgens het college redenen aan te dragen weer wat budget... Lees meer

Een bom onder de financiële positie van de stad

Lees meer

Utrechtse renteverzekeringen

Utrecht heeft 508 miljoen euro aan langlopende leningen afgesloten met een renteverzekering (derivaat) en is daarmee een van de gemeenten met de grootste derivatenportefeuilles in het land, zo niet de grootste. Het voordeel van zo’n verzekering is dat als de rente... Lees meer

Een einde aan exorbitant hoge lening

Het Utrechtse college leent veel , de afgelopen twee jaar hebben zij 327 miljoen extra geleend waarvan 200 miljoen voor lopende rekeningen. Dit alles resulteert in een totale langlopende lening van 1,1 miljard euro eind december 2016. Deze lening is 80% van wat... Lees meer

Stop met het creditcard-beleid van het Utrechts college

Keer op keer leent Utrecht miljoenen om financiële tekorten te kunnen opvangen. Dit doen zij in eerste instantie met korte termijnleningen.  Als het totale bedrag van die leningen te groot wordt, dan is het college verplicht om een gedeelte hiervan om te zetten in... Lees meer

Politiepost Leidsche Rijn 24/7 open

Utrecht heeft 340.000 inwoners, waarvan er 81.000 inwoners in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern wonen. Een stadswijk als deze, zo groot als Leeuwarden, dient voorzien te zijn van goede voorzieningen en faciliteiten. Dit blijkt vooralsnog niet het geval. Waar het... Lees meer

“Utrecht stevent af op faillisement”

Lees meer

Voorjaarsnota 2016

In 2007 had de gemeente Utrecht nog 175 miljoen op de bank staan, eind 2016 heeft ze een schuld van 1,1 miljard. Het huidige gemeentebestuur geeft structureel meer geld uit dan dat er binnenkomt en uiteindelijk zijn het de Utrechters die daarvoor op moeten draaien. En... Lees meer

Voorzichtig bij sloop Rhenomarehoek!

Na jarenlang uitstel is het zover: deze week is er begonnen met de sloop van het restaurant Rhenomare en de timmerfabriek van Van den Brandhof. Ontwikkelaar Sustay vangt naar verwachting in de zomer aan met de bouw en de eerste opleveringen zijn een jaar later... Lees meer

Stephan Oost nieuw raadslid SBU

Op 14 april treedt raadslid Wim Oostveen tijdelijk terug uit de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door de nummer drie op de lijst van Stadsbelang Utrecht (SBU): Stephan Oost. Wie is Stephan Oost? We maken alvast even kennis. Wat is jouw binding met de stad Utrecht?... Lees meer

“Elk zomerweekend met rumoer in de tuin zitten”

Lees meer

Evenementen in Castellum Hoge Woerd: het moet wel leuk blijven

De raadsinformatieavond van vorige week was een eyeopener wat betreft de geluidsoverlast die de evenementen op Castellum Hoge Woerd kunnen veroorzaken. Tijdens de rondleiding waarop drie verschillende geluidsniveaus te horen waren (75, 85 en 95 dB) werd duidelijk dat... Lees meer